Súbory, ktoré vám vedia pomôcť.

kniha jázd (excel) >>>>

užitočné informácie pre klientov.

evidencia v knihe jázd >>>>

podnikateľský inkubátor >>>>