Sme účtovná spoločnosť, ktorá sa špecializuje na komplexné vedenie účtovníctva, spracovanie miezd, poskytovanie ekonomického, podnikateľského poradenstva s ohľadom na právny poriadok SR a metodické usmernenia ústredných orgánov štátnej správy. Pomáhame spoločnostiam sústrediť sa na ich predmet podnikania bez zaťažovania sa sledovaním neustálych legislatívnych zmien. Kontrolujeme dodržiavanie termínov a lehôt. Kvalitu a profesionalitu poskytovania našich služieb zastrešuje náš stabilný tím. Ich odborný rast je zabezpečovaný pravidelnými školeniami, neustálym sledovaním legislatívnych zmien. Tak aby sme boli vždy pripravení kvalitne a zodpovedne poskytovať služby s dôrazom na individuálne potreby klientov.

Celková starostlivosť o finančné portfólio našich klientov z nás robí spoľahlivého partnera najmä vďaka

  • Odbornosti
  • Skúsenostiam
  • Vynikajúcej komunikácii s partnermi
  • Skvelým zastupovaním klienta najmä pred daňovými úradmi, sociálnou poisťovňou ako aj všetkými zdravotnými poisťovňami, ale aj ostatnými potrebnými úradmi.
  • Možnosti poskytovať služby ONLINE
  • Serióznymi a otvorenými vzťahmi s partnermi
  • Ochote dosahovať výsledky partnerov všetkými dostupnými spôsobmi