Podvojné účtovníctvo vedieme podľa zákona o účtovníctve, č. 431/2002  Z.z a následné úpravy, s doplnením o metodické usmernenia Ministerstva Financií.

Podvojné účtovníctvo je vedené všetkým subjektom, ktoré sú zriadené na podnikanie v zmysle zákona a sú zapísané v OR SR.
Ide o:

Vedenie podvojného účtovníctva obsahuje:

prvá konzultácia je ZADARMO

pre vypracovanie cenovej ponuky a dohodnutie stretnutia nás neváhajte kontaktovať.