čo všetko kniha jázd musí obsahovať

Pre pohodlnú evidenciu sme pre vás pripravili vzory knihy jázd v tabuľkách programu Excel.

Prvý variant je určený na vypĺňanie v elektronickej podobe,  tabuľka má užšie riadky a vďaka preddefinovaným vzorcom sama prepočítava spotrebu, počet ubehnutých kilometrov v jednom zázname a robí celkovú rekapituláciu. Kniha jázd je určená vždy vozidlu, aj v prípadoch kedy sa vo vozidle striedajú viacerí šoféri. Na dosiahnutie správneho prepočtu je potrebné vymazať vzorec v stĺpci C z nasledujúceho riadka za posledným záznamom. Výhodou elektronickej formy je automatický výsledok hodnôt.

Druhý variant je vzor tabuľky určený na vytlačenie a vpisovanie údajov, tabuľka má širšie riadky. Tak isto platí, že dokument je určený výhradne pre jedno vozidlo. Výhodou papierovej formy je možnosť vpisovania údajov bezprostredne po ukončení jazdy.

 

Správne vyplnená kniha jázd

 

vzorový dokument na prevzatie určený na vypĺňanie v elektronickej podobe >>>>

vzorový dokument na prevzatie určený na vypĺňanie v písomnej podobe>>>>

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.