emailová adresa určená na zdieľanie súborov : e.uctoonline@gmail.com

krok 1 -prihlásenie do služby gmail

ako prvé je potrebné otvoriť si Gmail a prihlásiť sa emailom pod, ktorým chcete s nami komunikovať

krok 2- otvorenie Disku

kliknite na ikonu s deviatimi štvorčekmi, následne sa vám zobrazí menu s výberom služieb spoločnosti Google

teraz kliknite na ikonu s názvom Disk

momentálne sa vám otvorila služba Disk (Google Drive) na novej karte prehliadača alebo v novom okne

krok 3- vytvorenie priečinka

kliknite na tlačidlo NEW

otvorí sa vám menu kde kliknete na tlačidlo „folder“

vyskakovacie okno vás vyzve aby ste tento folder (priečinok) pomenovali, kvôli perfektnej prehľadnosti je potrebné aby ste priečinok nazvali mesiacom a rokom, za ktorý tam nahrávate doklady. Ako príklad si uvedieme zopár možností pre pomenovanie priečinka

  1.  účtovné doklady 3/2018
  2.  doklady 5/2018
  3.  doklady papalash s.r.o. 6/2018

následne kliknite na tlačidlo „create“ (vytvoriť)

takto vytvorený priečinok sa nám zobrazuje v kolónke „folders“ (súbory)

krok 4 nahratie súborov

v kolónke „folders“ si nájdeme priečinok do, ktorého chceme nahrať súbory, dvojklikom ho otvoríme

teraz máme otvorený priečinok, tento priečinok má svoj názov takže sa nepomýlime a nestane sa nám, že by sme nahrali doklady z piateho mesiaca do priečinka pre doklady zo šiesteho mesiaca

priečinok, ktorý sme otvorili je zatiaľ prázdny a musíme do neho nahrať súbory, takže znova klikneme na tlačidlo „NEW“ ako keď sme tvorili priečinok, avšak teraz zvolíme tlačidlo „file upload“, vo vyskakovacom okne si nájdeme priečinok s naskenovanými dokladmi, tieto doklady označíme a klikneme na tlačidlo otvoriť

VÝBORNE!! podarilo sa vám nahrať súbory na disk, v tomto momente ich však s nami ešte stále nezdieľate takže nebudeme zdržiavať a prejdeme k ďalšiemu kroku

krok 5 – zdieľanie

kliknite na tlačidlo My Drive, toto tlačidlo je umiestnené hneď vedľa názvu priečinka, kliknutím opustíte priečinok a dostanete sa na prehľad vašich súborov a priečinkov. Znova nájdite priečinok s názvom aktuálneho obdobia a tentoraz na neho kliknite pravým tlačidlom.

otvorila sa vám lišta na, ktorej nájdeme tlačidlo „share„(zdieľať), tlačidlo má ikonu s panáčikom a znamienkom +, po kliknutí na toto tlačidlo vám vyskočí ďalšie okno

do kolónky pod nápisom „People“(ľudia) napíšete našu emailovú adresu určenú na zdieľanie súborov uvedenú na začiatku článku, skontrolujte adresu aby vaše doklady neskončili v nepravých rukách a kliknite na tlačidlo „send“

kolónka ktorá sa vám zobrazí pod našou emailovou adresou slúži na zapísanie poznámky k zdielanému priečinku, do tejto kolónky prosím uveďte názov firmy a príslušný mesiac tak ako to je na tomto obrázku

VÝBORNE!! všetky kroky ste úspešne absolvovali a zdieľate s nami účtovné doklady určené na spracovanie

Je to zdĺhavý postup chcem to urýchliť!

NEVÁHAJTE A SPRAVTE PRVÝ KROK K LEPŠEJ SPOLUPRÁCI, TEN ZVYŠOK UŽ SPRAVÍME MY