Dane a daňové priznania


pre klientov vypracovávame :

Zastupujeme klientov v daňovom konaní, pričom chránime záujmy našich klientov.

Vykonávame dohľad nad plnením daňových povinností našich klientov – na registračnú a oznamovaciu povinnosť, podávanie daňových priznaní a pod.

Optimalizujeme daňové povinnosti klientov, poskytujeme konzultácie k daňovej problematike, informujeme o aktuálnych zmenách daňovej legislatívy.

 

Zamestnanci


klientom poskytujeme kompletný mzdový servis

Zastupujeme klientov v konaniach pri kontrolách voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam.

Taktiež je možné na nás prenechať komunikáciu s exekútorom v prípade, že bude doručená výzva od exekútora.

 

Dokumenty potrebné k prihláseniu nového zamestnanca nájde na odkaze nižšie

súbory na stiahnutie – nový zamestnanec