Spoločnosť s ručeným obmedzením je najrozšírenejšou formou podnikania na Slovensku, najväčším dôvodom je oddelený majetok.

Pre našich klientov v oblasti podnikania prostredníctvom právnickej osoby zabezpečujeme kompletný servis

vrámci firemnej filozofie majú začínajúci podnikatelia zvýhodnené ponuky služieb a osobitý prístup s ohľadom na ich nové pôsobenie v podnikateľskej sfére

Prečo je výhodné sídlo u nás, mimo Hlavného mesta avšak v dostatočnej blízkosti k nemu?