Ide o zvýhodnenie, ktoré poskytujeme pre novovzniknuté firmy a podnikateľov, ktorí podnikajú max. jeden rok. Toto zvýhodnenie zahŕňa rôzne benefity ako napríklad hodinu poradenstva navyše. Web stránku zadarmo, v rámci rozsahu služieb poskytovaných stálym klientom. Spracovanie mzdy pre jedného zamestnanca firmy zadarmo. Ak má zamestnancov viac dostane zľavu na spracovanie miezd.

Rozhodli sme sa takýmto spôsobom pomôcť novým subjektom etablovať sa na trhu a rozbehnúť podnikanie. Veríme, že takto nastavená spolupráca prinesie vzájomne ovocie v období prosperity. Začať podnikať bez dostatočného finančného zabezpečenia je zložité. V dnešnej dobe sa vytvárajú predpoklady na to, že najprv sa biznis partnerovi strčia ruky do vrecka. Avšak veľa schopných a silných biznis plánov končí vďaka tomuto návyku. Preto chceme nášho klienta podporiť aspoň  prostriedkami, ktoré mu ušetria čas a peniaze, v domnienke, že nám to klient v budúcnosti oplatí.