Účtovné, ekonomické poradenstvo, poradenstvo pre podnikateľov, zamestnávateľov

V každodennej praxi sa každý z nás stretáva so situáciami, na ktorých riešenie potrebuje odborníka.
V súvislosti so vzniknutými ekonomickými problémami Vám dokážeme poradiť pri ich analýze a riešení. V užšom ponímaní sa špecializujeme na poradenstvo účtovné (aj v súvislosti s daňovými zákonmi), finančné, personálne a mzdové.

Keďže chybám je lepšie predchádzať, ponúkame poradenstvo podnikateľom, ktorí nie sú „doma“ vo svete daní a účtovníctva.

Poradenstvo vykonávame jednorazovo aj opakovane, resp. pravidelne.

Vykonávame poradenskú činnosť aj účtovníkom – či už je začiatočník, pokročilý alebo absolvent školy. Začiatočníkom sprehľadňujeme prácu, poukazujeme na dôležité prvky účtovnej činnosti.

Poradíme aj pri účtovaní vybraných príkladov ako je účtovanie leasingu, stravných lístkov, preddavkov poskytnutých alebo prijatých pred splnením dodávky, účtovanie dane z pridanej hodnoty a pod.

V spolupráci s právnou firmou poskytujeme poradenstvo pri zakladaní, zmene a zrušení obchodných spoločností.

Zamestnávateľom poradíme v súlade so zákonmi z oblasti pracovného práva, sociálneho poistenia a daní z príjmov.

prvá konzultácia je ZADARMO

Pre vypracovanie cenovej ponuky a dohodnutie stretnutia nás neváhajte kontaktovať.