Výpočet miezd zostavujeme podľa platných právnych noriem a predpisov.

Spracovanie miezd obsahuje:

 • prevzatie podkladov
 • evidencia dochádzky a výpočet miezd
 • vypracovanie mesačných výkazov poistného
 • vedenie mzdových listov
 • rekapitulácia miezd – podklad pre účtovníctvo
 • príprava príkazov na úhradu miezd, daní, odvodov, zrážok, …
 • vypracovanie mesačného prehľadu a ročného hlásenia
 • ročné zúčtovanie preddavkov na daň
 • prihlásenie, odhlásenie zamestnancov (sociálna / zdravotná poisťovňa)
 • prihlásenie, odhlásenie zamestnávateľa (sociálna / zdravotná poisťovňa)

Vyhotovujeme:

 • pracovné zmluvy
 • dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Vypracovávame:

 • evidenčné listy dôchodkového poistenia
 • zápočtové listy
 • potvrdenia o príjme
 • potvrdenia o zamestnaní
 • a iné

prvá konzultácia je ZADARMO

Pre vypracovanie cenovej ponuky a dohodnutie stretnutia nás neváhajte kontaktovať.