Bratislava ako hlavné mesto disponuje veľkým množstvom výhod. Dostupnosťou, anonymitou prestížou. Je to však naozaj realita?

Veľké množstvo úspešných firiem sa stále drží na perifériách hlavného mesta, a to v okolitých mestách a obciach. Výhodou menšieho okresu je schopnosť efektívnejších riešení na úradoch, menší problém s parkovaním a taktiež menšia fluktuácia pracovníkov na úradoch čo v prípade výberu kvalitného partnera na poskytnutie služieb znamená vyššie percento kladne vybavených potrieb na akýchkoľvek úradoch. Nakoľko okres Pezinok je susedným okresom s okresom Bratislava prestíž sídla firmy ostáva takmer nedotknutá. Avšak je ďaleko jednoduchšie prejsť cez menšie mesto, ktoré trpí zhustenou premávkou len občas  a vybaviť potrebné veci s rádiusom 3 km ako stráviť pol dňa v aute presunmi po Bratislave. Vďaka faktu že okres Pezinok zahŕňa ako spádová oblasť aj ďalšie okolité mestá a obce je vyťaženosť úradníkov, najmä na Daňovom úrade vysoká a preto firmy so sídlom v tejto oblasti sa nemusia báť opakovaných a často-krát bezdôvodných a neoprávnených návštev z úradov. Kontrole pri nadmernom odpočte DPH sa firma nevyhne nech má sídlo kdekoľvek.

Nedovolí mi nespomenúť, že taktiež pri masívnom náraste objemu firiem na jednej adrese sa táto adresa stáva akýmsi tŕňom v oku, prestáva pôsobiť dôveryhodne a z prezentovanej prestíže sa zrazu stane neidentifikovaný problém a veci sa môžu prestať hýbať. Všetko ide zrazu ťažšie a úrady si ponechávajú maximálnu dobu na vybavenie veci. Pani za okienkom už nemôže privrieť oko, pretože vedenie má už po krk problémových adries so sídlami firiem bielych koňov.

U nás preto dohliadame aby sa niečo takéto nestalo a sídlo získavajú len zdravé firmy.

Celkové výhody sídla v susediacom okrese:

kto najčastejšie využíva služby virtuálneho sídla: