Predtým ako prijmete nového  zamestnanca je potrebné spraviť niekoľko veľmi dôležitých a povinných úkonov.

Medzi ne patrí prihlásenie nového zamestnanca v Sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni a zaevidovať ho v mzdovom programe, na to aby sme boli schopný tieto úkony spraviť potrebujeme o zamestnancovi informácie. Na to slúžia nasledovné formuláre, ktoré je potrebné vypísať samotným zamestnancom a následne ich doručiť do našej účtovnej kancelárie.


Upozornenie:
Vyhlásenie k nezdaniteľnej časti základu dane je možné uplatniť iba u jedného zamestnávateľa,
daňový bonus na dieťa si môže uplatniť iba jeden z rodičov u jedného zamestnávateľa.