Dane a daňové priznania


pre klientov vypracovávame :

 • daňové priznania DPH
 • daňové priznania k dani z príjmu FO typ A (zamestnanci)
 • daňové priznania k dani z príjmu FO typ B (živnostník, živnostník popri zamestnaní)
 • daňové priznania k dani z príjmu PO
 • daňové priznania k dani z motorových vozidiel
 • daňové priznanie k dani  z nehnuteľností
 • hlásenia, prehľady, oznámenia
 • prihlášky k registráciám na dane
 • ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti
 • stanoviská k daňovým problémom klienta

Zastupujeme klientov v daňovom konaní, pričom chránime záujmy našich klientov.

Vykonávame dohľad nad plnením daňových povinností našich klientov – na registračnú a oznamovaciu povinnosť, podávanie daňových priznaní a pod.

Optimalizujeme daňové povinnosti klientov, poskytujeme konzultácie k daňovej problematike, informujeme o aktuálnych zmenách daňovej legislatívy.

 

Zamestnanci


klientom poskytujeme kompletný mzdový servis

 • registrácia zamestnávateľa v poisťovniach
 •  kompletné spracovanie podkladov pre mzdy, odvody a dane
 • včasné a komplexné spracovanie prihlášok, odhlášok a povinných hlásení
 • rýchle, správne spracovanie a výpočet miezd, odvodov a daní
 • Spracovanie mesačných, štvrťročných výkazov, spracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb, spracovanie ročného zúčtovania preddavkov na zdravotné poistenie
 • komunikácie s daňovým úradom, poisťovňami, štatistickým úradom
 • časné a prehľadné spracovanie výplatných pások s komplexným rozpisom vrátane zrážok miezd zamestnancov, dovoleniek a ďalších údajov
 • efektívne spracovanie miezd a návrhy pre optimalizácie mzdových procesov
 • kvalitne spracované GDPR pri spracovávaní miezd a nakladaní s osobnými údajmi tretími osobami

Zastupujeme klientov v konaniach pri kontrolách voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam.

Taktiež je možné na nás prenechať komunikáciu s exekútorom v prípade, že bude doručená výzva od exekútora.

 

Dokumenty potrebné k prihláseniu nového zamestnanca nájde na odkaze nižšie

súbory na stiahnutie – nový zamestnanec